Friends

เสื้อผ้าฝ้ายทอ

 ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านดอนหลวง สวยตัดเย็บประณีต 

เสื้อคอจีน ผ้าฝ้ายทอ
เสื้อคอจีน ผ้าฝ้ายทอ

สำหรับสุภาพสตรี
 เสื้อคอจีน ผ้าฝ้ายทอ สีขาวเนื้อ แขนยาว ผ่าหน้าติดกระดุม กระเป๋าด้านหน้า ติดแถบแขน กระเป๋า รอบแขน และคอด้านหน้า
code: A-01 ราคา 250 บ.

เสื้อคอปาด ผ้าฝ้ายทอ
เสื้อคอปาด ผ้าฝ้ายทอ

สำหรับสุภาพสตรี
เสื้อผ้าฝ้ายทอ สีลายธรรมชาติ ทอ และตัดเย็บประณีต แขนยาว สามส่วน ระบายช่อปลายแขน

code: A-02 ราคา 250 บ.
เสื้อคอปาด ผ้าฝ้ายทอ
เสื้อคอปาด ผ้าฝ้ายทอมือ

สำหรับสุภาพสตรี
เสื้อผ้าฝ้ายทอ สีลายธรรมชาติ ทอ และตัดเย็บประณีต
ระบายช่อปลายแขน

code: A-02 ราคา 250 บ.